Τα Νέα μας

Η Σοσιφάρ Ελλάς ΑΕΒΕ ειναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της JConcepts (U.S.A.). απο 1η Ιανουαρίου 2015 για την Ελλάδα,Κύπρο και όλα τα Βαλκάνια.

16 Ιαν 2015

Η Σοσιφάρ Ελλάς ΑΕΒΕ ειναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της JConcepts (U.S.A.). απο 1η Ιανουαρίου 2015 για την Ελλάδα,Κύπρο και όλα τα Βαλκάνια.